BİLGİLER:
Bebek İzlem
Aşı Uygulamaları
Gebe Takibi
Aile Planlaması
Laboratuvar
Raporlar
 • email
 • facebook
 • twitter
Online Hizmetler
 • VERDİĞİMİZ HİZMETLER

  Aile Sağlığı Merkezimizde Verilen Hizmetlerin Listesi Buraya İçin Tıklayınız.
 • ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

  Hekimlerimizin Çalışma Saatleri İçin Buraya Tıklayınız.
 • VATANDAŞ REHBERİ

  Aile Sağlığı Merkezimizde İşlemleri Nasıl yapabileceğinize Dair Bilgilere Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

  Hizmet Standartları Tablosu İçin Buraya Tıklayınız.
 • DOKTORUNUZA SORUN

  Aile Hekiminize Soru Sormak İçin Buraya Tıklayınız.

Ana Sayfa > Eğitim Materyalleri [Geri]   
Eğitim Materyalleri


Dosya Paylaşımı

image

Yaşlılık ve beslenme dosyaını indirmek için tıklayınız.

Ergenlerde fiziksel büyüme indirmek için tıklayınız.

Ergen beslenmesi dosyaını indirmek için tıklayınız.

İlkokul öğrencileri için beslenme dosyaını indirmek için tıklayınız.

Diyet beslenmesi dosyaını indirmek için tıklayınız.

NEDEN GÜVENLİ ANNELİK EĞİTİMİ?

Güvenli Annelik hizmetleri kadınların gebelik, doğum ve lohusalık döneminde gereksinimi olan güvenli ve sağlıklı bakım hizmetini elde etmelerini sağlamaya dönük bir anlayışı ifade ediyor. Güvenli Annelik Hizmetleri 1987 yılında Nairobi’de yapılan bir toplantı ile 100’den fazla ülkede uygulanmaya başlanmış ve 1994 yılında da ülkemizde Güvenli Annelik çalışmalarına başlanmıştır.

Anne ve çocuk ölümlerini azaltmak, anne sağlığını iyileştirmek Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet politikaları ile desteklenen ulusal bir hedeftir. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, güvenli annelik uygulamalarıyla anne ve bebek ölümlerini önleme misyonunu desteklemektedir.

Vakfımızın geliştirdiği projeler iki temel amaca odaklanmaktadır:

- Güvenli Annelik Konusunda Toplumsal Duyarlılığı ve Bilinci Yükseltmek

Bu kapsamda anne adaylarının doğum öncesi, doğum ve lohusalık döneminin önem ve risklerini fark etmesi hedefliyor; iletişim kampanyaları, topluma dayalı hizmet modeli ve güvenli anneliğe duyarlı sivil toplum kuruluşları ağı oluşturularak çalışmalar sürdürülüyor.

- Sağlık Hizmetlerinde Güvenli Annelik Eğitim ve Danışmanlık Bileşenini Güçlendirmek

Bu kapsamda vakıf, çeşitli illerde il sağlık müdürlükleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak ebe, hemşire ve aile hekimlerine yönelik hizmet içi programlar düzenliyor. Kurumlarda gebe, lohusa ve ailelerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini destekliyor. Hizmeti veren sağlık personeli için eğitim ve danışmanlık rehberi, posterler, resimli atlaslar, modeller, maketlerden oluşan eğitim materyali sağlıyor. Başvuran gebe ve lohusaların yararlanacağı broşürler hazırlıyor.

Türkiye Aile Planlaması Vakfı tarafından yürütülen “Güvenli Annelik Eğitim ve Danışmanlık Programı” illerde sağlık yöneticileri ve yerel yönetimlerle işbirliğinde sağlık personelinin güvenli annelik hizmetleri konusunda eğitilmesini sağlarken bir yandan da gebe ve lohusaları ve onların yakınlarını bilgilendiriyor.

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP)

Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP), kadınların ve ailelerinin yaşam ortamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık kurumlarından koruyucu sağlık hizmet talep bilincinin arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

KSEP’in öncelikli hedef kitlesi, dezavantajlı bölgelerde geleneksel yapı içinde yaşayan, sınırlı gelir ve düşük eğitim düzeyine sahip kadınlardır. Üreme sağlığı hizmetlerine ulaşımda önemli engeller yaşayan ve üreme sağlığı sorunlarının yoğun görüldüğü bu grupta, ailelerin temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi için öncelikli olarak kadınların sağlık eğitimi gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir.

KSEP ile kadınların günlük hayatta uyguladıkları riskli sağlık davranışlarının yerine doğru sağlık davranışları kazandırılır, sağlık ve kamu hizmet talebi artar, hizmette süreklilik sağlanır, sağlıkla ilgili uygulamalara katılım kolaylaşır. Koruyucu sağlık davranışı gelişmiş bireyler sağlıklı bireylerdir ve toplum sağlığına-gelişmişliğine katkı sağlarlar. Aynı zamanda yerel yönetimlerin sağlık, eğitim, çevre ve kaynak kullanımı politikalarının hayata geçmesi kolaylaşır. KSEP, doğrudan ve sadece kadın sağlığına yönelik bütünsel yaklaşımlı bir program olması nedeniyle kadınların ve kadın ile ilgili çalışan kurumların ilgisini çekmektedir.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, İstanbul SHÇEK Toplum Merkezleri’nde yürüttüğü pilot uygulamanın olumlu sonuçlarının etkisiyle, Türkiye’de farklı bölgelerde kadın çalışmaları yürütmekte olan yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile KSEP eğitici eğitimlerini başlatmış, bu eğitimden geçen eğiticilerinin kendi bölgelerinde oluşturdukları kadın gruplarında programı uygulanmaya başlamıştır. Böylece ülke düzeyinde daha fazla kadına ulaşılması hedeflenmiştir.

Kadın sağlığı eğitim programı 13 haftalık kapalı grup çalışması ile her hafta 90 dakikalık modüller görsel eğitim materyalleri eşliğinde uygulanmaktadır. Eğitim materyalleri, eğitim aktivitelerini desteklemek, kadınların eğitime aktif katılımını sağlamak gibi çeşitli amaçlarla hedef grubun özellikleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. Ayrıca tüm katılımcılara dağıtılmak üzere eğitim programındaki ana mesajların özetlendiği resimli “Kadın Sağlığı” kitapçığı hazırlanmıştır.

1. Tanışma

8. Cinsellik I

2. Üreme organları ve işlevleri

9. Cinsellik II

3. Temizlik -beslenme

10. Haklar

4. Güvenli annelik

11. Çocuklar ve ergenler

5. Doğurganlığı düzenlenmesi

12. Genel sağlığı koruyucu davranışlar

6. Üreme sağlığını koruyucu davranışlar

13. Değerlendirme

7. İletişim

TAP Vakfı, uygulama sürecinde niceliksel ve niteliksel verileri değerlendirerek, geleceğe ilişkin adımları saptar. Uygulamaların izlemi, tanımlanan program amaçları kapsamında, bu amaçların ne oranda/nasıl gerçekleştirildiğini, olası sorunların/engellerin neler olduğu ve nasıl çözümlenebileceğini görmek ve çalışmanın kurumsallaşmasını desteklemek için yapılmaktadır.

KAYNAK: http://www.tapv.org.tr/